ЩЕ ЗАМЕНЯТ ЛИ РОБОТИТЕ ХОРАТА В ЛОГИСТИЧНИТЕ БАЗИ

Ще заменят ли роботите хората в логистичните бази

Ще заменят ли роботите хората в логистичните бази Технологиите напредват изключително бързо и не е далеч времето, когато роботизацията ще е факт и у нас.

Какво показва практиката по света?

В Япония, Китай, Южна Корея и особено в Съединените Американски Щати внедряването на AGV (автоматизирани складови машини) и системи е установена практика с изключителни ползи за ефективността на складовите операции. Примерите са хиляди. Цената на мобилните роботи и AGV става все по-достъпна поради конкуренцията на световния пазар. Проучванията показват, че инвестицията във високотехнологично складово оборудване се възвръща за период от 11м до 5 години. В зависимост от спецификата на бизнеса.

Тенденцията

Масово производителите на складова и товаро-подемна техника придобиват или си сътрудничат с високотехнологични компании. Целта е внедряване на и подобряване на автоматизираните решения при складовите операции. От няколко години Kion Group (Linde, Still, Om, Baoli) придобиха Dematic (един от лидерите в разработките на високите технологии за складови операции). Uni Carriers започва през август 2019 г. сътрудничество с финландския производител Rocla и по-специално с дивизията им разработваща автоматизирани машини. Amazon и Raymond съвместно изграждат и внедряват непрекъснато нови технологии и ползата от тях е очевидна.

Европа изостава от темповете на Япония и САЩ

Това е съвсем очакванo, едва през последните 8-10 години в Европа се разработват масово подобни комплексни решения. Към момента сериозна заявка за лидерска позиция дават французите от Balyo. Тяхната навигационна технология се базира на свободно придвижващи се складови машини, които чрез сензори “разпознават” вътрешността на сградата – стелажи, хора, препятствия. За този тип технологии не е необходимо да се изгражда допълнителна инфраструктура на помещенията – лазерни отражатели, магнитни ленти, чрез които се придвижват класическия тип AGV. Европейският лидер Linde, Hayster и Yale започнаха от 2017/2018 да ползват навигационната система на Balyo при новите складови машини.

Какво се случва с обикновените работници?

Практиката в САЩ и Япония показва интересна тенденция. Хората стават все по-необходими и се търси все по-висока квалификация. Зад Океана работодателите масово инвестират в обучения на персонала, които подобряват уменията им да управляват логистичните процеси. Роботите няма да вземат работата на хората и високите технологии само ще подобрят ефективността на бизнеса. Ролята на обикновения физически работник ще бъде нещо много повече от товарач. На практика високите технологии правят човека още по-важен и ценен, с новите си компетенции и умения. Така че бъдещето на хората в тази сфера се очертава като повече от добро.

Leave a comment