Стакери

Каталог Стакери
Стакери  са складови машини, чрез които се извършват операции по превозване, повдигане и преместване на палетизиани товари от стелажни системи. Този тип високо повдигачи са механични, полуелектрически и електрически. Механичните и полуектрическите стакери са с относително по-ограничени функции от гледна точка на работна височина. Електрическите стакери са с товароподемност до 2000 кг и височина на повдигане до 5,40 мм. Използват се в складови помещения на закрито с равни и здрави подови повърхности, при тесни работни коридори. Стакерите са маневрени и лесни за употреба машини, но за работа с тях се изисква удостоверение за преминал курс на обучение. Повечето са ръчно водими, с платформа за водача или без, но има и модели, които прозвеждат стакери с правостоящо място за водача.

Категории
Състояние
Товароподемност
Мачта
Гориво
Производител
Scroll to Top