Устройство на мотокарите

Устройство на мотокарите

Устройство на мотокарите Устройството на мотокарите и електрокарите включва най-общо казано отделни елементи, които обезпечават подемно-транспортните функции на машините. Чрез различни приспособления и механизми се постига по-висока производителност и ефективност. Устройството на товаро-подемните машини не е много сложно, но е специфично.

устройство на мотокарите

 

Какво представлява мачтата

Мачтите са подемни устройства, които осигуряват вертикалното движение на вилиците– нагоре-надолу. Мачтите са три вида – стандартна, дуплекс и триплекс. Дуплекс и триплекс мачтите се разгъват съответно два или три пъти, докато се достигне максималната височина на повдигане. И трите вида мачти могат да бъдат с наклон напред и назад, което осигурява по-голяма стабилност на товара. Стандартните мачти обикновено са с най-голям наклон напред/назад, в сравнение с дуплекс и триплекс мачтите. 

Хидравличните цилиндри осигуряват движението на повдигателната уредба.

За какво служат вилиците

Чрез вилиците се товарят/разтоварват палетизирани товари. Произвеждат се в различни размери, като стандарт в ЕС се ползват вилици с дължина 1200 мм. Самите вилици могат да бъдат удължени чрез вилични удължители.

Горната предпазна решетка осигурява безопасността на операторите.

Противотежестите осигуряват баланса

Противотежестите осигуряват баланса срещу преобръщане на машините. При електрокарите като противотежест срещу преобръщане служат тяговите батерии. При мотокарите с двигател с вътрешно горене противотежестите се намират в задната част на машините. Това е съвсем логично тъй като големите товари трябва да се обезпечени и сигурността и безопасността на хората и товарите трябва да бъдат подсигурени.

Двигателните колела са по-големи от опорните

Прикачни устройства и техните функции

Съществуват редица прикачни устройства, които подобряват ефективността и работата на мотокарите.

Ротатори – осигуряват завъртането под определени градуси на товарите, според предназначението си са различни видове. Всички те са така конструирани, че не пречат на видимостта на оператора.

Push-pullслужи за избутване на палети от вилиците на машините;

Кламер за захващане на хартиени роли, бали, бяла техникаНаподобяват големи щипки, които служат за захващане на бали и топове хартия

Виличен изравнител – Използва се за движение на вилиците наляво и надясно, като по-този начин се обезпечава стабилността на товарите. Не всички машини се предлагат с виличен изравнител, за това ако е необходимо да го монтирате допълнително обърнете се към сервизни специалисти с доказан професионален опит.

Виличен позиционер – прикачно устройство, чрез което се събират и раздалечават вилиците;

Всички видове мотокари могат да бъдат оборудвани с твърда кабина, в която за комфорт на водача се монтират климатик или парно отопление, в зависимост от работната среда. А в съвременните модели вече има и много допълнителни екстри.

 

Leave a comment