Поддръжка, почистване и профилактика на батерии

Правилната експлоатация и поддръжка на тягови батерии осигуряват дълготрайна и безпроблемна експлоатация на машините. Поради тази причина тук ще се спрем на някои основни моменти в съхранението, транспорта, зареждането и поддръжката на батериите. Има няколко основни стъпки, които трябва да се следват стриктно – това са съхранението, транспорта, въвеждането в експлоатация, правилния заряд, помещението, в което се извършва зареждането.

Съхранение

Според инструкциите на производителите тяговите акумулаторни батерии трябва да се съхраняват в сухо състояние (без електролит) в изолирани от влага и проветриви помещения при температура от -20С до +40С. Батериите трябва да са отдалечени от директни източници на топлина и да се пазят от слънце. В никакъв случай не подреждайте батериите вертикално една върху друга. При спазване на горепосочените изисквания, препоръчителния срок на съхранение на сухозаредени батерии е до 8 месеца. Тяговите батерии, заредени с електролит, се съхраняват в помещения с температура над +5С. Съхранението и транспортирането им се извършва след като се монтират специални вентили.

Транспорт

Батериите трябва да се превозват в закрити транспортни средства. За да се избегнат механични повреди, те трябва да са със специална обезопасена опаковка. Начинът на укрепване се съгласува с превозвача. Не се допуска батериите да се нареждат една върху друга. Заредените с електролит батерии се транспортират без транспортен капак с монтирани работни вентили в закрити транспортни средства, с осигурена естествена вентилация при спазване на горните изисквания. Товаренето и разтоварването трябва да се извършва само с подходящи товарни устройства. При транспортиране на заредени с електролит батерии трябва да се спазват всички изисквания за транспорт на киселини.

Необходими  уреди

За правилното поддържане на батериите в процеса на експлоатация трябва периодично да се отчитат определени параметри. Тези показатели се контролират чрез денсиметър, волтметър, термометър и амперметър

Въвеждане на батериите в експлоатация

Въвеждането в експлоатация се извършва при наличието на подходящо зарядно устройство.

Ако батерията е доставена заредена с електролит, за да е сигурно, че тя е готова за работа, трябва да се дозареди с ток за няколко часа – обикновено 3-4. Преди започване на заряда е необходимо да се провери нивото на електролита във всички акумулаторни клетки.

Експлoатация и обслужване на батериите за електрокари

Животът на батерията рязко се съкращава при неправилно експлоатационно разреждане. Не бива да се допуска разреждане на батерията повече от 80% и температурата на електролита не бива да надвишава 50С. Избягвайте да оставяте незаредени батериите повече от 12 часа.
Може да зареждате батериите и без да ги сваляте от машините. За тази цел електрокарът, рийчтракът, стакерът или електрическата количка трябва да бъде в близост до зарядното устройство, така че да могат да свържат. Ако машините Ви работят повече от 1 смяна – 8 ч., е добре да имате винаги заредени батерии, за да могат да се сменят и заместват и по този начин да не нарушават процеса на работа.

Батерията може да се счита за нормално заредена, ако тя е получила в процеса на зареждане енергия минимум 120% от отнетия капацитет.  Лесно може да установите недоброто техническо състояние на батерията – например при преждевременно обилно газоотделяне от акумулаторите на батерията или повишаването на темпераурата на електролита.

За установяване на причините, довели до лошото техническо състояние на батерията, е необходимо тя да се изследва от специалист. Редовното водене на дневника на батерията би улеснило точната диагностика.
За зареждането на батериите трябва да предвидите отделно помещение или място. Следните насоки биха могли да бъдат полезни при проектирането му, а именно то да бъде пожарообезопасено, с киселинноустойчив под и добра вентилация.

Правилната експлоатация и поддръжка на тягови батерии не е сложна и би било добре, ако се превърне в практика.

Ако имате въпроси за батериите на машините, които обслужват склада Ви, се свържете с нас. Нашите сервизни специалисти ще ви консултират и ще диагностицират дали батериите са за смяна или може да се възстановят.

На практика много често се случва да не можете да проследите реалното състояние на парка с батерии. Когато имате няколко електрически складови машини – електрокари, рийчтраци, ордер пикъри, стакери и електрически колички много трудно може да се обърне внимание на реалното състояние на батериите им. Редовната им профилактика е от изключително значение.

Какво може да направите?

Вариантите са два. Да наемете обучен човек или да обучите някой, който да се занимава с това или да се доверите на професионалисти като нас. При първия вариант, ако имате 10-15 складови електрически машини, не е икономически изгодно за вас да плащате всеки месец заплата на човек, който да се занимава с това. Ако имате около 40-50 машини тогава обаче е абсолютно задължително. Ако искате да имате яснота точно в какво състояние са батериите Ви и да планирате с голяма точност разходите си по поддръжката и замяната им с нови, то тогава ни се доверете.

Основно почистване

Силно препоръчително е  поне веднъж, а най-добре пъти в годината основно да почиствате батериите. Работата е специфична – батериите се вадят от машините чрез друга подемно-транспортна техника ( електрокар или мотокар), почистват се с обезмаслител и излишната вода се източва внимателно от сандъка. Много е важно клетките да са здраво затворени, за да не се компрометира електролита.

Какво предлагаме?

Ние извършваме първоначален оглед на парка Ви с батерии и Ви предлагаме конкретен разчет на разходите за ежемесечна профилактика. Ангажираме се с основното почистване на батерииите. Гресираме ги, подменяме капачките, доливаме електролит и проследяваме плътността му. Анализът на данните дава най-точна представа какво е реалното състояние на батериите към момента. Ще Ви информираме къде може да очаквате проблем и да планирате своевременни мерки за отстраняването му. Ще знаете кога е необходимо да замените батериите си с нови, без това да нарушава работния Ви процес.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top